آرشیو برچسب ها: شارژ سالیانه

نرم افزار شهرک

نرم افزار شهرک

نرم افزار شهرک ویژه صدور قبض آب و شارژ شهرک های صنعتی، امکانات این نرم افزار شامل موارد زیر می باشد: بانک اطلاعاتی جامع جهت ذخیره اطلاعات مربوط به هر واحد (شامل نام، آدرس، تعداد نفرات، مساحت، شماره کنتور و غیره) محاسبه و قسط بندی شارژ سالیانه هر واحد و اعمال هوشمند آن بر روی قبض محاسبه آب بها و […]

ادامه مطلب