نرم افزار لابراتوری

نرم افزار لابراتوری

نرم افزار لابراتوری ویژه مدیریت لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی، قابل استفاده در آزمایشگاه های الکترونیک، شیمی، فیزیک و غیره با امکانات زیر:

  1.  ثبت لوازم
  2. ثبت تجهیزات
  3. ثبت کلاس ها و اتاق ها
  4. تخصیص کد اموال به تجهیزات
  5. ثبت ورود و خروج لوازم و تجهیزات
  6. امکان گزارش گیری جامع از لوازم، تجهیزات، ورود و خروج و غیره
  7. و غیره

جهت سفارش این نرم افزار به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید.