نرم افزار سه گانه

نرم افزار سه گانه

نرم افزار سه گانه اولین نرم افزار از مجموعه نرم افزاری دادافزار، این نرم افزار دارای قابلیت های زیر است:

  1. محاسه میزان تاخیر تادیه جهت بدهی و مهریه بر حسب شاخص بانک مرکزی با قابلیت آپدیت آنلاین
  2. محاسبه میزان دیه بر حسب دادنامه
  3. محاسبه نیم عشر دولتی
  4. امکان مشاهده و ویرایش شاخص های تاخیر تادیه
  5. و غیره

جهت سفارش این نرم افزار به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید.